Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej na 2016 rok

Wójt Gminy Dopiewo zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach planowanych do ogłoszenia  konkursów ofert na realizację zadań na 2016r.

 

Informacje ogólne i zadania komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 15. ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) zwanej dalej Ustawą

  1.  Wójt Gminy Dopiewo zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazania osób zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie konkursowym na 2016r.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. Wójt powołuje komisje konkursową najpóźniej w dniu 29 grudnia 2015r
  4. Zadaniem komisji konkursowej będzie:

·         ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Dopiewo, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków,

·         wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przez poszczególnych członków komisji.

 

Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych


W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają następujące kryteria:

 

  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy,
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
  • zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w  art.3 ust.3 ustawy.

Miejsce i termin złożenia dokumentów


Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do składanie oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz z załącznikiem) w kopercie z dopiskiem można składać:

 

„Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2016 r.”

Adres:

Gmina Dopiewo

ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo,

Termin składania dokumentów do 16 grudnia 2015r. godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo.

 

 

 

Załączniki

formularz zgłoszenia kandydata (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz zgłoszenia kandydata (292.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie kandydata (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie kandydata (160.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Napierała
Data utworzenia:2015-12-07 17:13:23
Wprowadził do systemu:Maria Bąk
Data wprowadzenia:2015-12-07 17:13:26
Opublikował:Maria Bąk
Data publikacji:2015-12-07 17:15:05
Ostatnia zmiana:2015-12-07 17:15:13
Ilość wyświetleń:1271
Urząd Gminy Dopiewo
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij