Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Dotyczy postępowania na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo w Gminie Dopiewo – etap I

Dopiewo, dnia 2010.06.24

Zp/341/14/2010

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy : postępowania na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo w Gminie Dopiewo – etap I związana z realizacją operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo w Gminie Dopiewo”, realizowana przez Gminę Dopiewo,  ze środków Unii Europejskiej .

Operacja współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp  , Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium – cena 100% określonym w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z liczbą 100 pkt. wybrał ofertę nr 2 Biura Projektów i Realizacji Inwestycji PRO-SAN Tomasz Karłowski                os. Powstańców Warszawy 7/11 61-656 Poznań , z ceną ofertową : 28.900,00 zł brutto.

 

2. W przedmiotowym postępowaniu złożono łącznie 3 ofert, które otrzymały następującą liczbę punktów , w kryterium cena :

1) oferta nr 1 PHIN Consulting Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź – ilość pkt. 58,93

2) oferta nr 2 Biur Projektów i Realizacji Inwestycji PRO-SAN Tomasz Karłowski                os. Powstańców Warszawy 7/11 61-656 Poznań – ilość pkt. 100,

3) oferta nr 3 Jan Grzempa ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan – oferta uznana za odrzuconą.

 

3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że z przedmiotowego postępowania została odrzucona oferta nr 3 Jan Grzempa ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan – na podstawie 89 ust1 pkt. 5 , ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego  z udziału w postępowaniu.

 

4. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że z postępowania został wykluczony Jan Grzempa ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp , ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu. . Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego przesłane pismem nr Zp/341/14/2010 z 18.06.2010r dotyczące uzupełnienia pisemnego zobowiązania Pana Lucjana Radziewicza do oddania Wykonawcy tj. Janowi Grzempie,  do dyspozycji niezbędnych zasobów : wiedzy i swego doświadczenia na okres wykonywania zamówienia, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca został wykluczony z niniejszego postępowania.

 

5. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta , zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 po dniu 29.06.2010r.

 

Dziękujemy , za złożenie ofert oraz udział w postępowaniu.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Pawlicka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Pawlicka
Data wprowadzenia:2010-06-24 15:14:51
Opublikował:Magdalena Pawlicka
Data publikacji:2010-06-24 15:16:19
Ostatnia zmiana:2010-06-24 15:17:12
Ilość wyświetleń:1383

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij