Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu multumedialnego związanego z realizacją projektu pt. "Paszport do Przyszłości: WI-ed-ZA informatyczna, matematyczna i naukowo-techniczna",

Dopiewo, dnia 2009.11.05

 

Zp/341/27/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu multimedialnego, związanego z realizacją projektu pt. „Paszport do Przyszłości: WI-ed-ZA informatyczna, matematyczna i naukowo-techniczna”, realizowanego przez Gminę Dopiewo ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności: drukarki, laptopów, rzutników multimedialnych, aparatów fotograficznych, pendrive .

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp  , Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium – cena 100% określonym w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z najwyższą liczbą 100 punktów  w przedmiotowym postępowaniu,  wybrał ofertę firmy                               Hardsoft TELEKOM ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań , z ceną ofertową : 75.030,00 zł brutto.

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty, które otrzymały następującą liczbę punktów , w kryterium cena :

1) oferta nr 1 PHPU ZUBER pl. Legionów 8, 50-047 Wrocław – ilość pkt. 63,96

2) oferta nr 2 P.H.U. Polyfax ul. P.Ściegiennego 100, 60-147 Poznań – oferta odrzucona

3) oferta nr 3 Login Komputer Ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno – ilość pkt. 80,13

4) oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JTC Jacek Trzeciak ul. Dąbrowskiego 263, 60-406 Poznań – oferta odrzucona

5) oferta nr 5 AV SOLUTION – Integracje Systemów Multimedialnych M. Sołtys Sp. komandytowa al. Prymasa Tysiąclecia 78A, 01-424 Warszawa – ilość pkt. 56,43

6) oferta nr 6 Hardsoft TELEKOM ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań – ilość pkt. 100

 

2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 powołanej wyżej ustawy Zamawiający informuje, że z postępowania została odrzucona :

a) oferta nr 2 P.H.U. Polyfax ul. P.Ściegiennego 100, 60-147 Poznań – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp , ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w formularzu ofertowym udzielił na proponowany sprzęt m.in. 12 miesięcy gwarancji . W związku z tym, że Zamawiający w załączniku do SIWZ nr 1 Opis przedmiotu zamówienia określił , że przedmiot zamówienia musi być objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją Wykonawcy, liczoną od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,  oferta została odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Ponadto Wykonawca do oferty nie załączył :

-aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ,

- dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie,

- oświadczenia, że proponowany sprzęt jest zgodny z dyrektywami i posiada deklaracje zgodności oraz, że w przypadku wygrania przetargu dostarczy sprzęt wraz z certyfikatami CE.

 

Biorąc pod uwagę , że oferta podlegała odrzuceniu Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia tych dokumentów.

 

b) oferta nr 4 – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 Pzp, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny. W formularzu ofertowym , w poz. dotyczącej drukarki  Wykonawca wpisał zerową wartość  podatku VAT  . W odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 30.10.2009r. w sprawie prośby o złożenie wyjaśnień Wykonawca oświadczył, że zastosował zerową stawkę podatku VAT na podstawie art. 83.ust. 1 pkt. 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepis , na który powołał się Wykonawca , umożliwia zastosowanie zerowej stawki podatku VAT , tylko w przypadku dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych .          W związku z tym, że zamawiającym sprzęt jest Gmina Dopiewo – czyli jednostka samorządu terytorialnego , nie ma przesłanek do zastosowania preferencyjnej zerowej stawki podatku VAT, w przedmiotowej sprawie.

Biorąc pod uwagę, że zastosowanie złej stawki VAT, stanowi błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 Pzp , ofertę należało odrzucić.

 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Pawlicka
Data utworzenia:2009-11-05 15:31:26
Wprowadził do systemu:Magdalena Pawlicka
Data wprowadzenia:2009-11-05 15:31:42
Opublikował:Magdalena Pawlicka
Data publikacji:2009-11-05 15:32:26
Ostatnia zmiana:2009-11-05 15:33:02
Ilość wyświetleń:912

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij