Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Stanowisko Nr 9 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 października 2009 r. w sprawie: współpracy z Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie wydłużenia planowanej drogi wzdłuż torów kolejowych do Poznania i włączenia jej w planowane rozwiązania przy ulicy

                                         Stanowisko Nr 9

Rady Gminy Dopiewo  z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie: współpracy z Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie wydłużenia planowanej drogi wzdłuż torów kolejowych do Poznania i włączenia jej w planowane rozwiązania przy ulicy Grunwaldzkiej, w tym w obrębie wiaduktu oraz w sprawie podjęcia szczególnych rozwiązań koncepcyjnych w obrębie wywołanych planów zagospodarowania przestrzennego dla drogi wzdłuż torów kolejowych na terenie Gminy Dopiewo

 

 

 

Rada Gminy Dopiewo wyraża wolę podjęcia współpracy z Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie wydłużenia planowanej drogi wzdłuż torów kolejowych do Poznania i włączenia jej w planowane rozwiązania przy ulicy Grunwaldzkiej, w tym w obrębie wiaduktu.

Jednocześnie Rada Gminy Dopiewo zwraca się do Wójta Gminy Dopiewo o podjęcie szczególnych rozwiązań koncepcyjnych związanych z planowanym ciągiem komunikacyjnym wzdłuż torów kolejowych, które pozwolą na zminimalizowanie skutków oddziaływania drogi na sąsiadujących z nią mieszkańców i wskażą optymalne rozwiązania dla odcinka drogi w ulicy Malinowej oraz bezkolizyjnego przejścia przez ulicę Poznańską w Palędziu.

 

UZASADNIENIE:

1.      Stanowisko jest podejmowane w celu pokazania wagi tego rozwiązania komunikacyjnego dla Gminy Dopiewo (tj. odciążenia ruchu przez Skórzewo i przez ulicę Pocztową w Palędziu,  zaplanowania prostego i szybkiego połączenia z Poznaniem wzdłuż istniejącego już węzła PKP) oraz w celu uwzględnienia przez Miasto Poznań i Gminę Komorniki proponowanego przez gminę rozwiązania komunikacyjnego wzdłuż torów kolejowych w obecnie wykonywanych opracowaniach.

2.      Droga wzdłuż torów kolejowych jest wpisana w obowiązujące Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo.

3.      Wobec nasilającego się zainteresowania budownictwem mieszkaniowym na terenie gminy oraz w obliczu nasilających się problemów komunikacyjnych w obrębie Skórzewa Rada Gminy Dopiewo obecnej kadencji uznała za konieczne przyjęcie rozwiązań strategicznych dla wyprowadzenia ruchu komunikacyjnego w kierunku Poznania kilkoma alternatywnymi liniami, z intencją wykorzystania już istniejących arterii – PKP i spółki Autostrada Wielkopolska S.A. Jednym z rozwiązań jest droga wzdłuż torów kolejowych, która przylega do węzła PKP.

4.      Pierwszy krok w kierunku drogi wzdłuż torów kolejowych Rada Gminy Dopiewo wykonała przyjęciem Uchwały Nr IX/60/07 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp. dla drogi wzdłuż torów kolejowych na odcinku od ulicy Pocztowej w Palędziu do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Prace nad tym planem są na ukończeniu;

5.      Podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Dopiewo w dniu 15.06.2009 r. przyjęte zostały 4 uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla drogi wzdłuż torów kolejowych (Uchwała Nr XXXVIII/265/09, Uchwała Nr XXXVIII/266/09, Uchwała Nr XXXVIII/267/09, Uchwała Nr XXXVIII/268/09) obejmujące swym zasięgiem pozostałe odcinki planowanej drogi wzdłuż torów kolejowych w obrębie Gminy Dopiewo.

6.      Droga wzdłuż torów planowana jest w połączeniu:

a) z alternatywną drogą wyprowadzającą ruch z przyszłego osiedla w Dopiewcu przez tory kolejowe do drogi powiatowej Dopiewiec – Palędzie;

b) z planowaną drogą wzdłuż autostrady do Poznania.

W przyszłości należy mieć na uwadze, że ruch ten odebrany zostanie przez węzeł na obwodnicy S5 pomiędzy Konarzewem, a Chomęcicami. Niezależnie poszerzona zostanie do dwóch pasów trasa Poznań – Buk (tymczasem do węzła Zakrzewo przy S 11).  

7.      Stanowisko jest również odpowiedzią Rady Gminy Dopiewo na protest mieszkańców z osiedla Przy Lesie w Palędziu i wyjaśnia, co następuje:

a) droga wzdłuż torów kolejowych nie dotyczy wyłącznie odcinka od Dopiewca do ulicy Malinowej w Palędziu i nie jest zamiarem gminy wyprowadzenie całego ruchu w kierunku Skórzewa;

b) celem przystąpienia do opracowania drogi wzdłuż torów jest doprowadzenie do połączenia z ulicą Grunwaldzką w Poznaniu;  

8.      Mając na względzie problemy sygnalizowane przez społeczeństwo Gminy Dopiewo i kierowanie się ogólnie pojętym dobrem społecznym, Rada Gminy Dopiewo wnosi do Wójta Gminy Dopiewo:

a)      o przygotowanie koncepcji rozwiązań chroniących interesy mieszkańców, zwłaszcza na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy Malinowej w Palędziu oraz w pasie zabudowań wzdłuż Dopiewca (zabezpieczenie przed hałasem i wykup nieruchomości pozostających w pasie drogowym – wypłatę odszkodowań za cenę odtworzeniową itp.);

b)      zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnego potraktowania i opracowania koncepcji rozwiązań niwelujących uciążliwości wynikające z połączenia drogi wzdłuż torów kolejowych - na pewnym odcinku - z ulicą Malinową w Palędziu (przy której budowany jest kościół i planowana jest szkoła) i bezkolizyjnego przejścia przez ulicę Poznańską.

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Dopiewo udziela Wójtowi Gminy Dopiewo pełnomocnictwa do podjęcia współpracy z Miastem Poznań i Gminą Komorniki w kierunku wypracowania koncepcji rozwiązań w zakresie połączenia planowanej drogi wzdłuż torów kolejowych z Poznaniem, w tym z planowanym wiaduktem przy ulicy Grunwaldzkiej oraz wnioskuje o podjęcie rozwiązań jak w punkcie 8 niniejszego stanowiska.

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2009-11-02 10:32:55
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2009-11-02 10:36:00
Ostatnia zmiana:2009-11-02 10:36:13
Ilość wyświetleń:1327
Urząd Gminy Dopiewo
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij