Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Dotyczy postępowania na przebudowę i modernizację sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Dopiewo , przy ul. Leśnej 1c.

Dopiewo, dnia 2009.10.26

Zp/ 341/16/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i modernizację sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Dopiewo , przy ul. Leśnej 1c.

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp  , Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium – cena 100% określonym w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z najwyższą liczbą 100  punktów  w przedmiotowym postępowaniu,  wybrał ofertę firmy                               Am instalbud Sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 33, 62-081 Przeźmierowo, z ceną ofertową : 67.894,24 zł brutto.

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty, które otrzymały następującą liczbę punktów , w kryterium cena :

1) oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NEXSA” ul. Witkowska 40, 62-200 Gniezno – oferta została uznana za odrzuconą,

2) oferta nr 2 Zakład Murarski Marek Dobieżyn ul. Porzeczkowa 41, 61-306 Poznań – oferta została uznana za odrzuconą,

3) oferta nr 3 Konsorcjum : Probuild Sp. z o.o. Plac Andersa 3, 61-894 Poznań – Hoffmann Firma Budowlana s.c ul. Nad Seganką 3, 60-541 Poznań – oferta została uznana za odrzuconą,

4) oferta nr 4 AM instalbud Sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 33, 62-081 Przeźmierowo – ilość pkt. 100.

 

2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 powołanej wyżej ustawy Zamawiający informuje, że z postępowania została odrzucona :

a) oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „NEXSA”                               ul. Witkowska 40, 62-200 Gniezno – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

 

b) oferta nr 2 Zakładu Murarskiego Marek Dobieżyn ul. Porzeczkowa 41, 61-306 Poznań – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Pzp, ponieważ jest niezgodna z ustawą. Wykonawca wniósł wymagane wadium w gotówce w banku . Zgodnie z art. 45 ust. 7 Pzp . Wadium w pieniądzu może być przekazane na rachunek zamawiającego jedynie przelewem (wyrok KIO z 15 lutego 2008 r. o sygn. akt KIO/UZP 79/08 i 81/08).

 

c) oferta nr 3 Konsorcjum : Probuild Sp. z o.o. Plac Andersa 3, 61-894 Poznań – Hoffmann Firma Budowlana s.c ul. Nad Seganką 3, 60-541 Poznań – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

 

3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy Zamawiający informuje, że z postępowania zostali wykluczeniu nw Wykonawcy:

a) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NEXSA” ul. Witkowska 40, 62-200 Gniezno – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

b) oferta nr 3 Konsorcjum : Probuild Sp. z o.o. Plac Andersa 3, 61-894 Poznań – Hoffmann Firma Budowlana s.c ul. Nad Seganką 3, 60-541 Poznań – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Zamawiający pismem nr Zp/341/16/09 z dnia 13.10.2009r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp oraz  do wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą. Wykonawca w wymaganym terminie złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie przedłużył jednak terminu związania ofertą i wniesionego wadium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Pawlicka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Pawlicka
Data wprowadzenia:2009-10-26 14:52:25
Opublikował:Magdalena Pawlicka
Data publikacji:2009-10-26 16:32:27
Ostatnia zmiana:2009-10-26 16:33:06
Ilość wyświetleń:1196

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij