Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Stanowisko Nr 8 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stanu bezpieczeństwa i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie Gminy Dopiewo.

Stanowisko Nr 8/09

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 września 2009 r.

 

w sprawie stanu bezpieczeństwa i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie Gminy Dopiewo.

 

Rada Gminy Dopiewo – działając na rzecz i w imieniu mieszkańców - stwierdza niezadowalający stan utrzymania dróg powiatowych w obrębie gminy oraz pogarszający się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z powyższym Rada Gminy Dopiewo apeluje do Rady Powiatu o dokonanie analizy przyczyn stałego zaniżania standardów w zakresie utrzymania oraz bezpieczeństwa pieszych i kierowców na drogach powiatowych, wnosi o poprawę współpracy z Gminą Dopiewo oraz ponowne przeanalizowanie stanowiska Powiatu wyrażonego w piśmie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwestii odmowy przekazania Gminie Dopiewo letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych.

UZASADNIENIE:

1.      Wielokrotnie zgłaszaliśmy wnioski i postulaty mieszkańców w zakresie oczekiwań dotyczących podjęcia większej dbałości o utrzymanie porządku na drogach oraz poboczach.

2.      Realizacja wniosków następuje przeważnie dopiero po wydłużającym się okresie ich ponawiania.

3.      Jednym z ważniejszych elementów decydujących o bezpieczeństwie pieszych i kierowców jest oznakowanie poziome. Dlatego niezrozumiałym dla nas jest podejmowanie przez Zarząd Dróg Powiatowych prac związanych z oznakowaniem poziomym dróg tylko jeden raz w roku i to zazwyczaj po okresie wakacyjnym.  

4.      Nie możemy zgodzić się z odmową zrealizowania przez Zarząd Dróg Powiatowych nawet drobnych wniosków.

Przykład: Ostatnio Zarząd Dróg Powiatowych odmówił wymalowania pasów dla pieszych w rejonie Aurory i ulicy Lipowej na ulicy Poznańskiej w Dąbrówce (droga 2041 P). Odmowę oznaczenia przejść dla pieszych uzasadnił brakiem chodników w miejscach planowanych przejść. Taką odpowiedź uznać należy za wyjątkowy przejaw ignorancji wobec potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców dla poprawy ich bezpieczeństwa. W tym rejonie budowana jest obwodnica Poznania S11 i w ostatnim czasie zwielokrotnił się ruch samochodów ciężarowych z transportem materiałów na budowę. Pogorszyło się bezpieczeństwo na zbyt wąskiej drodze, bez utwardzonych poboczy; zagrożeni są piesi, a zwłaszcza matki z wózkami i dzieci przemieszczające się pomiędzy osiedlami do sklepu i do szkoły. Oczekujemy, by w takiej sytuacji Zarząd Dróg Powiatowych nie generował przeszkód, ale szukał konstruktywnych rozwiązań i samodzielnie wychodził na przeciw wyzwaniom.

5.      Wnioskujemy do Rady Powiatu o spowodowanie rozszerzenia prac wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych na poboczach. Uważamy, że wykaszanie poboczy dwa razy w roku i to z ograniczeniem do szerokości 1 metra od krawędzi jezdni jest niewystarczające. Wysokie chwasty zagrażają bezpieczeństwu, rozsiewają nasiona na sąsiadujące pola i sprawiają przytłaczające wrażenie zaniedbania, które razi mieszkańców oraz przyjezdnych i nie przystaje do opinii o gospodarnej i czystej Wielkopolsce. Wykoszone pobocza są standardem dla gmin we wszystkich regionach Polski, dlatego widok zarośniętych poboczy powinien na stałe zniknąć z pejzażu Gminy Dopiewo oraz wszystkich podpoznańskich gmin podległych Starostwu Powiatowemu w Poznaniu. 

6.      Niezadowalający jest stan utrzymania zimowego dróg. Gmina odbiega w tym zakresie od standardów dojazdowych do Poznania, jakimi dysponują gminy sąsiadujące z nami, m.in. Tarnowo Podgórne, Buk i Komorniki. Gminy te mają szczęście w postaci powiązania z Poznaniem poprzez drogi krajowe bądź wojewódzkie, na bieżąco utrzymywane w standardzie ciemnej nawierzchni.

7.      Gmina Dopiewo jest uznawana  w zimie przez swych mieszkańców i przyjezdnych za „trzeci świat”,  który charakteryzuje malowniczy krajobraz białej, skrajnie różniącej się od utrzymywanej w granicach miasta Poznania ciemnej nawierzchni. Od krzyżówki z ulicą Malwową w Skórzewie droga powiatowa do siedziby gminy – Dopiewa – utrzymywana jest w stanie zaśnieżenia i oblodzenia niemal przez cały okres zimy. Kierowcy skarżą się również na występujące często na skutek przymrozków -  zwłaszcza w godzinach rannych - oblodzenie na wiaduktach.

8.      W sytuacji podpoznańskiej gminy, której mieszkańcy dojeżdżają codziennie do pracy, szkół, sklepów oraz urzędów Miasta Poznania należy rozważyć inne standardy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie letnim i zimowym.

9.      Z ubolewaniem stwierdzamy również, że wcześniej zaplanowane prace remontowe na drogach powiatowych nie są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Po zimie drogi powiatowe są wyboiste, dziurawe i zbyt długo nie podejmuje się ich naprawy.

10.  Zbyt długo oczekujemy na realizację zadań zaplanowanych w ramach inwestycji.

11.  Nie widzimy zainteresowania i wsparcia Starostwa Powiatowego w jak najszybszym rozpoczęciu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Malwowej, Skórzewskiej, Poznańskiej i Złotowskiej w Skórzewie. Wydłużające się uzgodnienia i procedury związane z budową ronda są dla nas niezrozumiałe, ponieważ sytuacja dojazdowa ulicą Poznańską do Poznania systematycznie pogarsza się.  Oddana do użytku ulica Kolejowa w Skórzewie spowodowała zwiększenie ilości przemieszczających się ulicą Poznańską samochodów także z Gminy Komorniki. Kierujemy zatem apel do Rady Powiatu o zainteresowanie się problemem i przyspieszenie wszelkich działań w kierunku przystąpienia do prac wykonawczych w możliwie najkrótszym terminie.

12.  Dawno już powinna zostać zmodernizowana nawierzchnia na odcinku drogi powiatowej od Palędzia do Dopiewca. Nie mamy informacji, czy Zarząd Dróg Powiatowych uwzględnił przy okazji tej modernizacji jakiekolwiek działania poprawiające bezpieczeństwo na zakręcie stanowiącym wyjazd z Dopiewca w kierunku Palędzia (miejsce to obfituje w wypadki) oraz bezpieczeństwo w rejonie szkoły i ośrodka dla niepełnosprawnych w Dopiewcu.

13.  Nie akceptujemy negatywnego odniesienia się Powiatu do podjętej w czerwcu uchwały Rady Gminy Dopiewo o woli przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi na budowę ścieżek pieszo – rowerowych. Stwierdziliśmy, że „ponieważ Powiat Poznański, do którego właściwości należy budowa przedmiotowych ścieżek pieszo-rowerowych, ze względu na ograniczony budżet nie wykona ich w najbliższych latach, jedyną możliwością ich powstania jest ich sfinansowanie w 100% ze środków Gminy”. W uzasadnieniu do uchwały stwierdziliśmy także, że budowa ścieżek jest potrzebna zarówno ze względów bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów (w ostatnich latach znacznie wzrósł ruch samochodowy na drogach powiatowych w Gminie Dopiewo), jak i ze względów rekreacyjnych. Z niektórych miejscowości trudno wydostać się rowerem z pominięciem drogi powiatowej, a wiele osób – zwłaszcza starszych - korzysta z roweru jako jedynego środka lokomocji.

Oczekujemy zmiany stanowiska w tej sprawie i podjęcie konstruktywnych rozwiązań, umożliwiających przystąpienie do opracowania programu budowy ścieżek pieszo – rowerowych zapewniających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Dopiewo i aplikowanie o środki unijne możliwe do uzyskania na ten cel.

14.  Wielokrotnie podejmowaliśmy wolę przejęcia zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w okresie letnim i zimowym oczekując także przekazania przewidzianych na ten cel środków budżetowych. Takie rozwiązanie jest już stosowane w innych gminach.

Sprawa była poruszana podczas bezpośrednich spotkań w gminie: ze Starostą Janem Grabkowskim, dwukrotnie z Zarządem Dróg Powiatowych i wiosną br. na spotkaniu z radnymi powiatu z naszego okręgu,  z udziałem Wicestarosty Tomasza Łubińskiego. Uzgodnienia przybliżały nas do rozwiązania przejęcia przez gminę w pierwszej kolejności zadań związanych z letnim utrzymaniem dróg w obrębie miejscowości. Nie rozumiemy, dlaczego w piśmie z dnia 28 VIII 2009 roku podpisanym przez Wicestarostę Tomasza Łubińskiego stanowiącym odpowiedź na pismo gminy z dnia 12 VI 2009 roku (sporządzone po uzgodnieniach z radnymi powiatu) decyzja w sprawie przekazania gminie zadań związanych z utrzymaniem dróg w granicach Gminy Dopiewo jest negatywna.

Reasumując:

Rada Gminy Dopiewo wnosi o wsparcie starań gminy o przejęcie zadań związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych wraz z przynależącymi na ten cel środkami budżetowymi. W trosce o stan dróg i bezpieczeństwa poruszających się po nich mieszkańców Rada Gminy Dopiewo oczekuje także poważnego potraktowania przyjętego stanowiska, odwrotnego reagowania na wnioski i poprawy współpracy z gminą.

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2009-09-30 11:30:21
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2009-09-30 11:30:14
Ostatnia zmiana:2010-02-22 15:19:13
Ilość wyświetleń:1184
Urząd Gminy Dopiewo
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij